Neuroambients® -  nests®

gallery/talents

Els neuroambients® (o metodologia nests –neuroenvironments based teaching system®) són espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents temàtiques significatives els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. En aquests espais, el docent aplica en el procés d’ensenyament els coneixements neurocientífics sobre l’aprenentatge.

Als neuroambients®, tot al seu voltant remet a aquesta temàtica significativa. Es genera el que es podria anomenar un “contenidor d’aprenentatge ressonant” on l’alumne aprèn de l’ambient creat; s’imbueix en un nou món on tot el que es “respira” el condueix a aprendre i a ser creatiu. En el model se segueix el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys junt amb una temàtica significativa.

Amb aquest sistema les docents esdevenen guies del procés d’aprenentatge, vertaderes “coach” que acompanyen les passes dels alumnes per a que donin el millor de si mateixos.

Què ens diu la neurociència sobre la metodologia Nests®?

La neurociència, aplicada al procés d’ensenyament-aprenentatge, ens confirma que el cervell funciona com una unitat, però que estimulat multidisciplinarment (des de les diferents intel·ligències, talents, competències, dimensions..), de forma multisensorial (canals d’aprenentatge amb l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i des de les emocions (i el joc - gamificació -) i afavorint la creativitat, aprèn més i millor

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants necessiten entorns d’aprenentatge on hi hagi neuroestimulació (reptes i emocions). Si l’infant és imbuït per aquest entorn educatiu específic que li suposa un repte amb un desencadenant positiu i un final feliç, el seu cervell reacciona positivament i acaba aprenent més i millor.